• ADA FİNANS WEB SİTESİNE HOŞGELDİNİZ
Logo

Temlik Kredisi

Alacaklının borçlu nezdindeki alacağını bir başkasına nakletmesine " Alacağın Temliki "denir. Alacağın temliki işleminin yapılabilmesi için borçlunun rıza ve muvafakatine ihtiyaç yoktur. 

Hukuki münasebetin, sözleşme şartlarının veya iş mahiyeti itibari ile bir kısım alacaklar temlik edilemez. BunIar, kanunen yasaklanmış temlikler ve sözleşme ile yasaklanmış temliklerdir. 

Alacağın temlikinin hüküm ifade edebilmesi için, aşağıda açıklanan şartların bulunması gereklidir. 

  •  Bir alacağın bulunması, anlaşma ve temlik edenin tasarruf yetkisinin bulunması, 
  •  Sadece doğmuş, kesinlik kazanmış alacaklar temlik konusu yapılabilir. 
  •  Temlik sözleşmeleri mutlaka yazılı olacak noter tasdikinden geçirilecektir. 
  •  Temlik borçlusunun mutlak surette yazılı teyidi alınacaktır. 

Şirketimizin temlik politikası; Devletten, Resmi sektörden, Belediyelerden ve fevkalade itimada şayan Özel sektörden mütaahhitlerin gereklerini süresinde yerine getirdikleri, taahhütlerin karşılığında taahhuk etmiş fakat henüz ödenmemiş alacakların temlik alınmasıdır.