• ADA FİNANS WEB SİTESİNE HOŞGELDİNİZ
Logo

İşletme İhtiyaç Kredisi

Şirketimiz, işletme ihtiyaç kredisi alanında güçlü bir deneyim ve teknik bilgiye sahiptir. Geniş bir sektörel yelpaze içinde, uzun yıllardır bu alanda uzmanlaşmış kadroları ile Uluslararası kurumsal şirketlere hizmet sunmaktadır.

Bir işletmenin üretim yapabilmesi, faaliyetlerini yürütebilmesi için çeşitli varlıklara; gayrimenkul, makine parkı, araçlar, ekipman vb. gibi uzun süre kullanabileceği sabit varlıklara ihtiyacı vardır. Ancak, işletme faaliyetlerinin yürütülebilmesi için sabit varlıkların olması yeterli değildir.

Üretim yapabilmek için *hammadde'ye, kesintisiz bir satış için belirli bir *stok' a, günlük giderleri karşılayabilmek için *nakit değerlere' ve müşterileri finanse etmek için alacaklara *kaynak' ayırmak gerekmektedir. İşletmelerde bu tür kısa vadeli yatırımlar işletme sermayesi, sermaye kredisi ya da sermaye finansmanı olarak adlandırılmaktadır.

Özellikle Türkiye'deki kurumsal kobiler tarafından talep edilen T.C. Kambiyo Mevzuatı açısından kobilerin kendi bankaları aracılığıyla ülkelerine götürüp kullanmalarına kendi ülke mevzuatları açısından izin verilen bir kredi ürünümüzdür.

Kredinin kullandırım şekli;

  • Kredinin teminatını, ödeme vadesini, türünü, ödenecek faiz ve komisyon miktarının belirtildiğini gösteren sözleşme tesisi yapılmaktadır.
  • Teminat olarak, kobilerin ticari alışverişe dayanan faturalı vadeli alacakları ve bunların ödeme aracı olarak aldıkları kredibilitesi, bilinirliği ve ödenme gücü yüksek olan ulusal ve uluslararası çekleri teminata alınmaktadır.
  • Kamu kurum ve kuruluşlarda olan alacakların temliki,
  • Ticari değeri yüksek imarlı arsa, işyeri büro ve gayrimenkul ipoteği tercih edilmektedir.
  • Banka garantisi aracılığıyla kredi kullanmak isteyen kobilerden başkaca teminat istenmemektedir.
  • Kredinin faiz oranı ve komisyon tutarları verilen teminatın (Çek, ipotek vb.) kalitesine göre belirlenecektir.
  • Kredinin tesisi bir saat içinde sonuçlandırılmakta, güçlü muhabir bankalarımız aracılığıyla TL olarak aynı gün ve aynı saat içinde hesabınıza gelmektedir.
  • Kullandığınız krediye istinaden ödemiş olduğunuz faiz, komisyon vb. masraf faturaları adresinize K.K.T.C. posta idaresi vasıtasıyla iadeli taahhütlü olarak postalanacaktır. Bu masrafları işletme gideri olarak masraf hanenize atabileceksiniz.